Opplysninger

Informasjon

Nettstedet www.servicehthbergen.no drives og eies av Ludvigsen Interiør AS, Fjøsangerveien 57, 5054 Bergen // Org. 948 128 314

Personlige opplysninger og hvordan de brukes

Når du bruker tjenesten til å bestille service vil du bli bedt om å oppgi følgende opplysninger: Ditt navn, din adresse, din e-post-adresse, ditt telefonnummer(«Personopplysninger»). Kun disse opplysninger lagres. Andre opplysninger som oppgis lagres ikke.

Opplysningene brukes til
  • Bestilling av serviceoppdrag til montør
  • Bestilling av reservedeler hos underleverdører
  • Kundeoppfølging

 

HTH vil imidlertid ikke utlevere (herunder selge eller leie ut) dine Personopplysninger til noen tredjepart, med følgende spesifikke unntak

  • Utlevering av Personopplysninger til HTH AS datterselskaper, ansatte eller HTH’s AS underleverandører i den grad slik utlevering med rimelighet er nødvendig i forbindelse med utførelsen av servicen.
  • Utlevering av Personopplysninger i den grad det er påkrevd av relevante myndigheter eller i henhold til gjeldende lov eller forskrift. I slike tilfeller vil HTH AS kunne forsøke å innhente forhåndsgodkjenning fra den enkelte før Personopplysningene . De er ikke forpliktet til å sørge for dette.

 

Tilgang til dine opplysninger

Personvernlovgivning gir deg rettigheter til å få tilgang til de personopplysninger HTH AS har registrert om deg.

Hvis du ønsker å få tilgang til de personopplysninger HTH AS har registrert om deg, bør du kontakte selskapet på personvern@hth.no

Du kan også når som helst be om at de Personopplysninger HTH AS har registrert om deg blir oppdatert eller korrigert.